Светът на CRM и технологии

Технологиите, прилагани в социалния CRM в известен смисъл съдържат голяма доза скептизъм. Това е провокирано от социалните взаимоотношения, които са изключително насочени и разнообразни, неподатливи на стандартизацията, нужна за развитието им.

Съществуват трудности да се обвържат метрично и ориентирани решения, функциониращи на различни социални платформи. При последните фокусът е насочен към клиента, следейки за неговите вслушвания и активност. Потърсете vikings, за да се справите по-лесно:

Допълнителен канал при взаимодействие за социалния CRM е свързан с данни получени от разговори с клиенти и взаимоотношенията помежду им да бъдат синхронизирани и автоматизирани в потребителска база данни, с цел да се извлекат ползи от желани бъдещи перспективи.

Сред основни проблеми факта, че разговорите не могат да се измерват, а връзките между аудиторията, обменяща мисли и впечатления не може да бъде стандартизирани и автоматизирана. Щом става дума за социални взаимоотношения, опитите за автоматизация винаги крият доза ограничение, при което ще се губи автентичност при взаимодействие с клиента, провокирана от поставяне на технологични бариери в комуникацията с хора. Пазарните възможности задминават връзката между външни общества и вътрешни системи за контрол на данни.

Пазарът на социалния CRM софтуер е твърде нов. Марки като Tweet CRM, Socialtext, Jive, Outstart, Inside View разработват социален бизнес софтуер. Те интегрират най-доброто от софтуера за сътрудничество и социални мрежи, чрез мониторинг и предлагат на корпорациите нова възможност за повишаване на бизнес резултатите. С този метод много по-лесно и бързо може да се проследяват разговорите между настоящи и бъдещи потенциални клиенти. Улеснено е и следенето на конкуренцията в социалните мрежи, освен това може и да се реагира незабавно на дискусии  референтно съдържание. Възможно е да се проследява потока от данни, течащ в Twitter, както и да се правят дадени измервания и изчисления. Такива са социалния дашборд, визуализация в реално време и резултата от това как пазарът реагира, показвайки автоматична оценка от настроенията след всеки разговор в мрежите.

Възможностите, които съществуват за продажби са реални в резултат на интегрирано търсене в социални мрежи и блогове, формира се на база на проведените коментари и разговори, проследяване на взаимодействията с клиентите и важните събития за социални медии.

Импортът на контактите в системата CRM не представлява трудност. С SAP и Oracle могат да се интегрират информацията от неофициални разговори в ERP системите. Това се случва като се сканира, чрез кликване разговорите по подбрани критерии. SAP SRM 7.0 има и нова функция. Тя съдържа инструменти за обслужване и маркетинг, чрез Facebook и Twitter. Тук са включени YouTube, Flickr и други канали. Oracle CRM On Demand подобрява взаимоотношението с клиентите, също, чрез социалните медии.

Чрез новите си продукти CRM, Microsoft разширява възможностите за продажби, благодарение на социалната комуникация.

Ясно е, че ръста и стойността на социален CRM на пазара едва стартира и предстои да нараства все повече, това ще е възможно, когато все повече малки и големи фирми започнат да вкарват социални канали за комуникация с клиенти.

Идеята и бъдещето на технологиите и социалната CRM система са свързани и с тенденции за главоломни ръстове на развитие. Ето защо бъдещите платформи, трябва да предоставят възможност за опростени средства по изграждането й.

Scroll to Top