Що е то мотика и инвентар

Мотика – няма да припомняме приказката за „градското чадо“, което въвряло с високо вирнат нос и настъпило мотиката в двора при посещение на старата си майка и татко. Когато тя го ударила в челото, той се сетил какво е това мотика, но уви до той момент не се налагало дори да я познава на вид. За да не изглеждате и да не попадате и вие в подобна конфузна ситуация, ето какво е това мотика:

Мотиката служи за разрохкване на почвата, премахване на плевели, за правене на бразди, както и улей за напояване. Вгледайте се в зъбците й. Такива трябва да са в кръгло сечение, обли, а не плоски или четвъртити. Вижте и някои обяви трактори.

През пролетта се прави разрохкване в най-горния пласт почва, като се разбиват буците, ако такива са останали от зимните студове.

За тази цел се ползват някои други видове мотики, като по време на избора се търси такава, която до голяма степен да увеличи работата. Вижте за трактори и инвентар.

 

Scroll to Top