Тип фреон в климатиците

Фреонът е хладилен агент, който пренася топлината от вътрешното тяло на сплит система навън.

Фреон (по името им – хлорфлуорвъглеводороди) е смес от метан и етан, в които водородните атоми са заместени с флуорни атоми и хлор. Всички хладилни агенти, използвани в домакинските уреди, са незапалими и безвредни за хората. Има няколко вида фреон, които се различават по химичните формули и физичните свойства. В климатик и хладилник най-често се използва фреони R-12, R-22, R-134a, R-407C, R-410A и др.

Преди години почти всички битови климатизатори, работели с хладилен агент R-22, който имал ниска цена и бил лесен за използване. Оказало се обаче, че фреони R-22, унищожават озоновия слой. За да се измери „вредността“ е въведен мащаб, в който се използва озоноразрушаващият потенциал на Фреон R-13, върху който работят повечето стари хладилници. Потенциалът на Фреон R-22 е 0.05, а новите фразони R-407C и R-410A, които са благоприятни за озона. Днес повечето производители са ориентирани към европейския пазар: http://ddclima.bg/klimatik/stenni-klimatici/midea-msmbau-09hrfn1moba02-09hfn1-mission и са принудени да преминат към производството на климатици, като използват фреони 407C и R-410A, които са благоприятни за озона.

За потребителите този преход означаваше увеличаване на цената на оборудването и цените за монтаж и поддръжка. Това се дължи на факта, че новите фреони в техните свойства се различават от обичайните R-22 по:

Новите фреони имат по-високо кондензиращо налягане – до 26 атмосфери спрямо 16 атмосфери за Freon R-22, т.е. всички елементи на хладилната верига на климатика трябва да са по-трайни и следователно по-скъпи.

Фреоните, които са благоприятни за озона, не са хомогенни, т.е. те се състоят от смес от няколко прости фреони. Например, R-407C се състои от три компонента – R-32, R-134a и R-125. Това води до факта, че дори при леко изтичане от Freon, по-леките компоненти първо се изпаряват, променят състава и физичните си свойства. След това трябва да източите целия неконсолидиран фреон и да зареждате климатика. В този смисъл фреон R-410A е по-предпочитан, тъй като е условно изотропен, т.е. всички негови компоненти се изпаряват при приблизително еднакво количество и при малко изтичане климатикът може просто да бъде зареден с гориво.

Компресорното масло, което циркулира в хладилния кръг с фреон, трябва да бъде не минерално, както в случая на фреон R-22, но и полиестер. Това масло има един значителен недостатък – висока хигроскопичност, т.е. той бързо абсорбира влагата от въздуха. А водата, попаднала в хладилната верига, води до корозия на елементите и промени в свойствата на Фреон, така че е по-трудно да се работи с такова масло.

И най-важното – цената на новите фреони е с 6-7 пъти по-скъпа от Freon R-22.

По този начин превръщането на климатика в озонов фреон добавя към цената му 10-15%, а разходите за монтаж се увеличават с 20-30%. Тенденцията е такава, че повечето от новите модели са все на добре познатите марки и работят само върху фреони, които са благоприятни за озона.

Scroll to Top